Vilkår & betingelser

Opdateret 24.02.2016

Gavekortet
Radisson Hotel Group Gavekortet ("Gavekort"), udstedes af det danske aktieselskab Rezidor Loyalty Management A/S, med forretningsadresse på Amager Strandvej 60-64, 3. sal, 2300 København S - Danmark. Gavekortet er et forudbetalt kort i lukket kredsløb, der udgør et betalingsmiddel, som kan bruges på Radisson Hotel Group hoteller uanset brand i følgende lande ("Udvalgte lande"): Bahrain, Belgien, Kroatien, Danmark, De forenede Arabiske Emirater, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Jordan, Kuwait, Letland, Libanon, Libien, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Østrig. Radisson Hotel Group hoteller defineres som hoteller, der drives under varemærkerne Radisson Blu Hotels & Resorts (undtagen Radisson Edwardian Hotels) og Park Inn by Radisson.

KØB AF GAVEKORTET
Gavekortet er designet til og til rådighed for individuelle kunder og virksomhedskunder, enten som et fysisk Gavekort eller et e-Gavekort. Køb af Gavekortet kan foretages på de deltagende hoteller, online, via telefon til Radisson Hotel Group Gavekort Supportcenter (Tlf.: +353 1 2159051 - her gælder netværkets internationale telefontakst til Irland; prisen for opkald fra mobiltelefoner kan variere), samt for virksomhedskunder via de globale salgskontorer. En virksomhedskunde defineres som en person eller juridisk person, som køber mindst femogtyve (25) Gavekort ad gangen.

Hvis et Gavekort købes online, har køberen mulighed for at gøre gaven personlig ved at uploade et billede, der printes for forsiden af Gavekortet. Klik her for at se de gældende betingelser.

Alle køb af Gavekort foretages direkte hos udstederen, Rezidor Loyalty Management A/S. Individuelle kunder skal betale med kreditkort, virksomhedskunder kan betale enten med kreditkort eller efter modtagelse af faktura.
Online salg til individuelle kunder kan annulleres ved skriftlig meddelelse til Radisson Hotel Group Gift Card Support Centre, European Reservation Centre 4th floor – Block 7, Belfield Office Park, Clonskeagh, 4 Dublin, Ireland, senest 14 kalenderdage efter købsdatoen, forudsat at gavekortet ikke er blevet brugt som betaling.

PÅLYDENDE VÆRDIER & AFGIFTER
Når Gavekortet købes online eller via telefon (Gavekort Supportcenter), eller købes af virksomhedskunder, er de kun til rådighed med faste pålydende værdier i EUR og GBP (20-50-75-100-150 EUR/20-50-75-100 GBP). Hvis Gavekortet købes på hotellet, har kunden mulighed for at bestemme beløbet af den pålydende værdi, der begynder ved 20,00 EUR/20,00 GPB, men ikke overstiger 150,00 EUR/100,00 GBP.
Et Gavekorts købspris svarer til gavekortets pålydende værdi plus et eventuelt ekspeditionsgebyr og leveringsomkostninger, hvis det er relevant.
Hvis Gavekortet købes på et hotel, tillægges hverken ekspeditionsgebyr eller leveringsomkostninger. Køb online, køb via telefon hos Radisson Hotel Group Gavekort Supportcenter og via de globale salgskontorer (kun virksomhedskøb), medfører ekspeditionsgebyr og leveringsomkostninger, som kan variere afhængig af den valgte forsendelsesmetode eller leveringsdestination. Ekspeditionsgebyr og leveringsomkostninger betales af kunden og lægges til købsprisen. De gældende afgifter vil blive beregnet og angivet inden købsprocessen afsluttes.

LEVERING
Under forudsætning af, at det fysiske Gavekort bestilles inden kl. 14, vil det blive ekspederet samme dag (mandag til fredag, med undtagelse af offentlige helligdage). E-Gavekortet er til rådighed inden for en (1) dag og vil blive sendt til modtageren via e-mail.
Køberen af Gavekortet er alene ansvarlig for at indsende den korrekte leveringsadresse. Radisson Hotel Group er ikke ansvarlig for sen levering eller manglende levering pga. forkerte leveringsoplysninger eller andre årsager, som ligger uden for Radisson Hotel Group kontrol.

AKTIVERING AF GAVEKORTET
Forudsat at betaling er modtaget aktiveres gavekortet automatisk senest en dag efter forsendelsesdatoen, eller i tilfælde af virksomhedskunders køb, senest en dag efter at modtagelse af Gavekortet er bekræftet. I tilfælde af køb på ethvert af de deltagende hoteller eller ved køb af et e-Gavekort, aktiveres kortet umiddelbart. Efter aktiveringen identificeres Gavekortet af et online datasystem som e-penge i omløb. Gavekortet kan ikke fyldes op senere.
PIN-koden, der er knyttet til Gavekortet, kædes ikke sammen med gavekortets aktivering, men benyttes udelukkende som sikkerhed ved indløsning, til at kontrollere saldoen og forhindre tyveri pr. registrering (se nedenfor).

PÅ TVÆRS AF BRANDS OG LANDE
Gavekortet kan bruges til at betale for hotelydelser og forbrug på et Radisson Hotel Group hotel i et udvalgt land, f.eks. hotelophold, forbrug i restaurant & bar, eller brug af spa-faciliteter. Dets værdi kan ikke veksles til kontanter, og gavekortet kan ikke bruges til at forudbetale for reservation af hotelværelser eller ydelser. Gavekortets værdi kan benyttes helt eller delvist ved alle transaktioner, men skal bruges op inden udløbsdatoen.

GYLDIGHED
Gavekortet vil være gyldigt i en periode på fireogtyve (24) måneder efter aktiveringsdatoen. Hvis gavekortets indehaver ikke har brugt den samlede pålydende værdi ved udløbsdatoen, vil Radisson Hotel Group, efter skriftlig anmodning, refundere beløbet, der svarer til den resterende pålydende værdi, minus et ekspeditionsgebyr på 25 EUR pr. Gavekort eller, hvis det er et e-Gavekort, pr. gavekortnummer. Enhver anmodning om refundering skal være skriftlig og sker ved at indsende formularen, der er underskrevet af ansøgeren, til

Radisson Hotel Group Gift Card Support Centre,
European Reservation Centre, 4. floor - Block 7,
Belfield Office Park, Clonskeagh, 4
Dublin, Irland,
senest tolv (12) måneder efter udløbsdatoen. Anmodningen skal indeholde gavekortets nummer og PIN-kode, samt kortholders adresse og bankoplysninger. Hotellerne kan ikke betale tilbage i kontanter.

KORTETS SALDO
Hver Gavekort-transaktion vil blive debiteret mod gavekortets saldo; hvis transaktionen overstiger den resterende saldo, skal brugeren betale forskellen direkte til hotellet med andre betalingsmidler. Gavekortets indehaver kan til enhver tid kontrollere den resterende saldo, via online adgang til gavekortets tracking-funktion (www.giftscard.rezidor.com); adgang vil være mulig via kortnummeret og PIN-koden, som er trykt på bagsiden af det fysiske Gavekort under et skrabelag, eller anført i e-mailen, hvis der er tale om køb af et e-Gavekort.

FOREBYGGELSE AF TAB
Gavekortet skal til enhver tid opbevares på et sikkert sted og behandles med samme forsigtighed som kontanter.
For at minimere risikoen for skade i tilfælde af tab eller tyveri, kan Gavekortet registreres på www.giftcard.rezidor.com. PIN-nummeret, som leveres sammen med Gavekortet, er nødvendigt ved registreringen. Når Gavekortet er blevet registreret, kan Gavekortets retmæssige ejer af gavekortet, i tilfælde af tab eller tyveri, blokere gavekortet online og skal kontakte Gavekort Supportcentret. Gavekortets resterende værdi på gavekortet vil blive overført til et nyt kort, som vil blive sendt til kortholderen.
Hvis gavekortet ikke er registreret, kan kortet ikke blokeres. I tilfælde af tab eller tyveri, vil kortet ikke blive erstattet.

GÆLDENDE RET
Køb af et gavekort foregår under dansk lovgivning. I tilfælde af tvister om gavekortet, skal køber og ejer af gavekortet indbringe deres fordring til de kompetente domstole i København.

DATABESKYTTELSE
Gavekortet medfører registrering af personlige oplysninger, dvs. modtagers navn og adresse, samt købers kreditkortoplysninger. Radisson Hotel Group påtager sig at sikre, at al behandling og opbevaring af disse personlige oplysninger sker i overensstemmelse med dansk lov om behandling af personoplysninger. Dette omfatter især, at Radisson Hotel Group nøje overvåger, at alle deres underleverandører anvender hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab, skade og svigagtig brug af personlige oplysninger. Radisson Hotel Groups politik vedrørende databeskyttelse som anført på www.rezidor.com er gældende.

GYLDIGHEDSPERIODE FOR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER
Disse vilkår og betingelser gælder fra datoen for deres offentliggørelse; de kan ændres, og ændringerne vil træde i kraft, når de ændrede vilkår og betingelser er offentliggjort på denne side, hvor datoen for opdateringen anføres.